Author: navid

میکروسکوپ

 میکروسکوپ به منظور استفاده در تکنیک تلقیح مصنوعی ملکه بدین منظور ما نیازمند به یک دستگاه  میکروسکوپ می باشیم  که از قابلییت حرکت و تنظیم  به راحتی برخوردارباشد.لازم است که بدانید داشتن میدان دید وسیع میکروسکوپ(عدسی بزرگ)ازاهمیت ویژهای برخوردار می باشد. همچنین قدرت بزرگ نمایی دستگاه  بايد  مابین۷ تا ۳۵ برابر باشد و درعین حال طول میلهٔ عمودی میکروسکوپ ( حداقل۲۵ سانتيمتر ) و پایهٔ آن…
Read more

دستگاه تلقیح

 دستگاه تلقیح مصنوعی ملکه زنبور عسل و مشخصات آن ساخت شرکت تلقیح ملکهٔ زنبور عسل الوند : مدل 101 شمارهٔ ثبت دستگاه : ۶۴۸۲۷ این دستگاه یکی از جدیدترین و بهترين دستگاههایی میباشد که طراحی و ساخت آن در داخل کشور انجام شده وتوانسته  نواقص دستگاههایی مانند Swienty یا Schley را برطرف سازد و علاوه بر آن از امکان اسپرم…
Read more

توضیحات کلی

: توضیحات کلّی در مورد تکنيک تلقیح مصنوعی ملکهٔ زنبور عسل   این تکنیک هر روز بیشتر از روز قبل اهمیت و برتری خود رانسبت به بقیهٔ روش ها  نشان می دهد.تلقیح مصنوعی ملکه سالهاست که در نقاط  مختلف دنیا مورد بررسی و تحقیق واقع شده و به هیچ وجه روشی بهتر از آن به منظور…
Read more