لامپ led

 * روشنایی بدون حرارت یا LED لامپ به منظور تامین نور مورد نیاز:

 

ما نیاز به  روشنایی داریم  که مرکزیت داشته باشد و به راحتی قابل کنترل و تغییر جهت باشد. ازهمه مهمتراینکه هیچگونه حرارتی از خود متصاعد نکند و عاری از هر گونه اشعهٔ( UV ) باشد.طول خرطومی قابل انعطاف آن نباید کمتر از۲۵ سانتيمتر باشد و داشتن لامپ و سرلامپی با قطری کم کاررا با مجموعهٔ دستگاه  آسا نتر خواهد کرد .