کنه واروا

* پارازیت یا جرب واروا :

* در مورد زندگی منه کنه :

 اولین بار منو آدمها در سال 1904 روی زنبورهای هندی cerana Apis پیدا کردند

 کنه کنه ماده طول بدنی در حدود 1.1 میلیمتر و عرضی در حدود 1.6 میلیمتر را دارا هستند

 کنه های نر کوچکتر و باریک ترند و رنگی روشن تر دارند طول آنها 0.85 و عرض آنها 0.8 میلیمتر میباشد

 در سیستم زندگی کنه ها همیشه تقریباَ 80% ماده ها  و 20% نرها حق زیستن دارند

  کنه های نر روی زنبورها نمی روند و آنها کوتاه مدت در سلول زنبورها عملیات باروری را انجام می دهند و می میرند

• کنه ماده با انتخاب یک لارو پنج و نیم روزه و شناور کردن خود در ژله آن شروع به استراحت کردن می نماید تا لارو شروع به تنیدن پیله خود کند

• با شروع تغذیه، تخمدانهای کنه شروع به رشد می کند. حدوداً بعد از 70 ساعت اولین تخم که یک تخم بارور نشده و کنه نر هست گذاشته می شود . و بعد از  آن هر 30 ساعت یک تخم. بعد 3 الی 4 تخم کنه ماده گذاشته می شود و آخرین تخم 9 روز بعد از در بست شدن سلول گذاشته خواهد شد

•   کنه نر خیلی زنده نمی مانند و بعد از تولد با خواهران خود جفت گیری می کنند و در سلول می میرد

•   بعد از رشد و باروری کنه های ماده بارور شده جوان به اتفاق مادر خود  از سلول  به همراه زنبور نر یا کارگر که در حال تولد هستند خارج می شوند

 

*خسارت وارده از سوی کنه  به کلنی بستگی به میزان آلودگی دارد !

•  کمترین خسارت آلودگی یک سلول به کنه تولد زنبوری است که توانایی برخی از وظایف خود را در سنین مختلف ندار

•  وضعیت کلی کلنی در طول فصل فعالیت بستگی کامل به میزان آلودگی کلنی دارد

•  کلنیهایی که آلودگی شدیدی دارند همیشه درگیر بیماریهای ویروسی هستند

 باشروع فصل پرورش زنبور نر پرورش کنه ها هم شدت خواهد گرفت

* مراقب داروهایی که مقاومت ایجاد می کنند باشید:

* مراقب محصولات زنبور عسل باشید!

•  استفاده از داروهای شیمیایی در جریان شهد منطقه ممنوع می باشد
 آلودگی و مسمومیتها گاهی سالیان دراز در کندو باقی می ماند
•  به اهمیت استفاده از داروهای مختلف در طول سال تاکید می شود

* کلنیها درکل فصل فعالیت باید حداقل در سه مرحله کنترل و درمان آلودگی را داشته باشند!!

•   در حین جریان شهد و ذخیره سازی

•  بعد از برداشت عسل سری اول و در جریان تخمگذاری

•  بعد از پایان فصل تخمگذاری ملکه ها

*  نمودار شدت رشد کلنی و سطح آلودگی :

* در جریان شهد منطقه :

استفاده از داروهای شیمیایی در این فصل کاملا ممنوع می باشد

•  تشویق کلنی به منظور تولید شانهای نر بافت و برداشت شفیره های نر قبل از تولد آنها

•   این روش برای زنبورستانهایی که تا آخر مرداد ماه عسل برداشت می کنند بسیار مهم است

• کنترل نکردن آلودگی در تابستان جمعیت پاییزه و زمستان گذرانی ضعیفی را به همراه دارد  

 

* بعد از فصل برداشت عسل :

•  استفاده از داروهای شیمیایی مجاز می باشد

•  داروهایی ارزشمند هستند که کنه های زیر پولک سلول و شفیره ها را هم از بین ببرد

•  بهترین دارو برای این فصل اسید فورمیک است

* درمان پاییزه ، عاری بودن کلنی از هر گونه سطح تخمگذاری :

•   بهترین دارو برای این فصل اسید اگزالیک هست  •  بهترین فصل درمان کلنیها 15 آبان ماه تا 15 آذرماه است در دمای صفر تا 5+

•  هنگامی که کلنیها سطح تخمگذاری نداشته باشند

* چرا تشخیص میزان آلودگی  قبل از مصرف دارو بسیار مهم است!؟

 شناسایی دقیق سطح آلودگی یعنی شناسایی سطح خسارت وارده در آینده

•  تشخیص میزان آلودگی برابر است با انتخاب بهترین راه کنترل و درمان بیماری 

جلوگیری از هزینه کردن بیهوده و مقاورم سازی کنه ها در مقابل داروها

* چگونه سطح آلودگی را تشخیص دهیم :

•  استفاده از کلنیهای کف باز با صفحه کنترل آلودگی کنه واروا

•  شمارش روزانه کنه ها بدون مصرف دارو و مشخص نمودن  میانگین سه روز ریزش کنه های ریخته شده
 تطبیق میزان آلودگی با سطح جمعیت و فصل کنترل

* چه زمانی زنگ خطر آلودگی به صدا در خواهد آمد ؟

•  وجود میانگین روزانه 5 تا 10 کنه در تیر ماه

 وجود میانگین هر 2 روز بیش از پنج الی ده  کنه در ماه مهر و آبان

•  در مجموع کنترل و کاهش آلودگی در فصل پاییز بسیار مهم و ضروری است

•  زنبوران نباید به هیچ وجه به صفحهء جمع آوری کنه ها دسترسی داشته باشند

* استفاده از روشهای درمان بیولوژیکی ( طبیعی )

•  چرا مبارزه با روشهای طبیعی ؟

 چون قابهای حاوی لاروهای نر 5 الی 10 بار بیشتر از لاروهای زنبوران کارگر آلودگی را به خود جذب می کنند
•  رشد جهشی کنه ها بستگی مستقیم به رشد لاروهای زنبور نر دارد

 یک کندویی که از طریق روش مبارزه طبیعی مورد کنترل بیماری واقع شده 4 برابر کمتر از روشهای دیگر آلودگی از خود نشان می دهد!!

* این روش چگونه و در چه زمانی باید بکار گرفته شود ؟

• در تمامی فصول پرورش زنبور نر از فروردین ماه جنوب تا انتهای تیر ماه مناطق کوهستانی

• بهترین فصل شروع، فصل پرورش زنبورهای نر درهر منطقه می باشد

• استفاده از قاب خالی با نوار3 سانتیمتری مومی در بالای قاب بدون سیم کشی

• آویزان نمودن این قاب در هسته اصلی تخمگذاری ملکه

• برداشت این قاب 2 الی 3 هفته بعد از آویزان نمودن آن در مرحله ای که سلولهای نر کاملا سر بسته شده باشند

 برداشت قابها و ذوب کردن آنها به منظور کنترل کنه و تولید موم

•  در هر سال فعالیت در هر کندو حداقل 3 بار باید این  روش انجام شود

* تاثیر مستقیم روش پیشنهادی :

•   با برداشت 3   شان حاوی شفیره زنبور نر جمعاً 60% کاهش آلودگی دارید

• از اینطریق می توانید شروع فصل مبارزه شیمیایی را به بعد از برداشت عسل موکول کنید بدون اینکه کلنی تحت فشار آلودگی واقع گردد

• این روش غدد تولید موم زنبوران کارگر را فعالتر می کند

• با این روش می توانید تاثیر بسیار زیادی در بچه دهی زود رس کلنیها داشته باشید

توجه توجه!! :

•   تعداد کنه های برداشته شده در درون شان های تاز بافت  بسیار بیشتر از پوکه های از قبل تهیه شده می باشد

•  تامین نر مورد نیاز کلنی از طریق حاشیهء قاب کارگرها انجام می پذیرد

•  زنبورها در بهترین شرایط پرورش نر را انجام می دهند، برداشت 3 شان نر بافت هیچگونه خسارتی به کلنی وارد نمی سازد

• از اینطریق شما می توانید کنترل بچه دهی خیلی خوبی داشته باشید

* سیستم تله گزاری برای کنه ها از طریق شفیره های زنبور نر :

  چرا از این طریق ؟

 • سیستم قاب تله کنه گیر می تواند به جزء کنترل بچه دهی عملکرد فوق لعاده ای در کنترل و درمان کنه واروا داشته باشد
 •  مخصوصاً در رابطه با تولید بچه مصنوعی بهترین روش پاکسازی کنه ها محسوب می شود
 • شما می توانید از اواسط اردیبهشت ماه از این روش استفاده کنید

* استفاده از سیستم تله کنه گیر چطور و چگونه؟

 • پروش قاب حاوی لارو های نر جوان در کندوهای مادری یا قوی
 • در این روش می توانید از پوکه های از قبل بافته شده استفاده نمایید
 • برای تشویق تخمگذاری زنبور نر در سلولهای از پیش بافته شده نر می توانید از ایزولاتور شرکت هفت گوهر استفاده کنید
 • آویزان نمودن قاب تله ها در بچه مصنوعی های بدون سطح تخمگذاری یا زنبور پاکتی
 • بعد از سر بست شدن شفیره ها می توانید قاب تله را بردارید و ذوب کنید
 • بهره گیری یکبار از این روش 80% پاکسازی کنه ها را به همراه دارد
 • بچه زنبورها بعد از یک سری درمان از اینطریق می توانند مجدداً با یک قاب 3 سانتیمتری مومی مورد درمان دوباره واقع شوند

* تصاویر انجام روش تله کنه گیر:

 

* بچه گیری مصنوعی و کنترل آلودگی در نیمه فصل بهار:

 • چرا به این روش ؟
 • اکثر کنه ها در تابستان زندگی خود را در زیر درپوش سلولهای تخمی می گذرانند
 • با برداشت یکباره تمامی تخمهای سر بسته شده شدت آلودگی در کلنی مادری بصورت معجزه آسایی کاهش خواهد یافت
 • بچه مصنوعی گرفته شده که ملکه بارور شده ندارد ، بعد از تولد تمامی شفیره ها با یکبار مصرف دارو کاملاً درمان خواهند شد
 • با برداشت به موقع قابهای حاوی تخم کلنی مادری از بچه دهی منصرف خواهد گردید
 • کنترل و قطع تخمگذاری در بچه مصنوعی ها به معنی کاهش تمامی بیماریهای انگلی- میکروبی و حتی ویروسی می باشد

* چگونه بچه مصنوعی بگیرید؟

 • برداشت تمامی قابهای حاوی شفیره سر بسته و انتقال این شان ها با زنبور روی شان به کندوی جدید
 • تغذیه کلنیهای جدید مورد توجه واقع گردد و از شانهای پر تغذیه استفاده شود
 • به هیچ وجه به این نوع کندوها ملکه بارور شده ندهید و از سلولهای ملکه پرورش داده شده از لاینهای منتخب مادری استفاده کنید
 • دو تا سه هفته بعد از ایجاد این بچه مصنوعی ها می توانید آنها را با اسید فورمیک بصورت موثری درمان کنید

* بهترین داروهای مبارزه علیه واروا در سح جهان :

 • اسید فورمیک :
 • چرا اسید فرمیک؟
 • چون تمامی کنه های داخل سلولهای درپوشدار هم مورد درمان قرار می دهد
 • چون بصورت گاز تبخیر می شود و کنه درونی یا همان آکاراپیس را هم تحت تاثیر و درمان قرار خواهد داد
 • به دلیل اینکه کمترین آلودگی و مسمومیت غذایی را در محصولات کلنی بجای خواهد گذاشت

* نحوه استفاده اسید فورمیک  :

 • استفاده از اسید یاد شده در درجه حرارت 12 الی 25 درجه سانتیگراد بیشترین تاثیر را دارا می باشد
 • در 15 درجه سانتیگراد از اسید فورمیک 65% استفاده نمایید
 • در 8 الی 15 درجه سانتیگراد از اسید فورمیک 85% استفاده کنید
 • در تبخیر اسید فورمیک کنترل سرعت تبخیر بسیار حائز اهمیت می باشد!!!!!
 • مقدار مصرف دارو برای هر کلنی 100 الی 120 سی سی به وسیله دستگاه تبخیر کننده اسید فورمیک!

* اسید اگزالیک  95 % :

 • موضوع بسیار مهم :
 • مصرف دارو در اواسط پاییز و اوایل بهار  روی خوشه زنبورها ریخته شود در دمای حداکثر5 + سانتیگراد
 • عاری بودن کندو از هر گونه سطح تخمگذاری
 • تکرار نکردن دارو در مدت زمان کمتر از 4 ماه . چون میزان سم ذخیره شده در بدن زنبوران بالا خواهد رفت و تلفات به دنبال دارد!!!
 • طرز تهیه :
 • 18 گرم اسید + 300 سی سی آب + 300 گرم شکر خوب مخلوط شده تا کریستالهای اسید کاملاً باز شوند•   میزان مصرف برای کندوهای 5 تا 8 قابی 30 سی سی و 8 تا 15  قابی 35  سی سی

* روزنه ای بسیار جالب  :

– اسم لاتین این موجود کلیفا کنکرویدس

(از خانواده عنکبوتیان)بیش از 3000 نوع

– موطن این عنکبوت آفریقا و آسیا

– طول بدنش 5 میلیمتر است

– از محتویات بدن کنه ها در کندوی زنبورعسل تغذیه می کند

– فعلا روی زنبورهایی که کنه دارند برای شکار کنه نمی رود

– کنه ها را از روی شانها موم کف کندو شکار می کند

– محققین بسیار امیدوارند که بزودی بتوان از این موجود برای مبارزه با کنه واروا استفاده کنند

* بخاطر داشته باشید که آلودگی کلنیها به کنه واروا به معنی تضعیف سیستم ایمنی و دفاعی زنبورها و آماده سازی بستر مناسب برای بروز بیماریهای میکروبی- ویروسی – قارچی و غیره می باشد .امیدوارم که با اطلاعات در اختیار گذاشته ام بتوانید راهی بجز مصرف دارو  و ضربه زدن به سلامت کلنی و سلامت محصولات زنبور عسل برای کنترل کنه واروا و حتی تمامی بیماریهای زنبور عسل طی فرمایید.                با سپاس از توجه شما عزیزان،  با احترام علی عطائیان.