گزارش فعالیت پرورشی

:گزارش کوتاهی در مورد چگونگی روند پرورش   نژاد کارنیکا در ایران

من در تابستان سال 1389 برای اولین بار با واردات اسپرم زنبور نر نژاد کارنیکا و تلاقی آن با ملکه های بومی که نزدیکترین فاکتورهای ریخت شناسی را با استانداردهای نژاد کارنیکا داشتند توانستم یک هیبرید بسیار با کیفیت تولید کنم. با توجه به اینکه در زنبوان عسل 90% از منابع ژنتیکی نسل تولید شده در آینده به منبع اسپرمی بر می گردد و 10% به منبع مادری، ما میتوانیم با برنامه ریزی صحیح و استفاده از منابع اسپرمی با کیفیت و خالص در سه الی چهار نسل تولید شده و با استفاده از تلقیح مصنوعی یک نژاد کاملا” خالص بدست آوریم. و برای اطمینان خاطر از خلوص ژنتیکی زنبور تولید شده ، میتوانیم با مقایسه داده های ریخت شناسی زنبور بوجود آمده با استانداردهای ژنتیکی نژاد کارنیکا بهترین نتیجه گیری ممکنه را
ارائه دهیم. که این موضوع فقط برای عزیزانی امکانپذیر است که تسلط کامل بر تکنیک تلقیح مصنوعی ملکه  زنبور عسل و کار با اسپرم زنبور نر را
داشته باشند

در مرداد ماه سال 1390 با تشریف فرمایی معاونت محترم وزیر جهاد کشاورزی جناب مهندس عباسی و هیئت همراه و جناب آقای دکتر طهماس رئیس مرکز تحقیقات پرورش زنبور عسل کشور گزارشی بسیار کامل از روند و چگونگی تولید زنبور عسل نژاد کارنیکا نه کارنیولاین با استناد به منابع علمی و عملی ارائه شد. که ما از آن به بعد با هماهنگی خود این بزرگواران مشغول تولید لاینهای مادری نژاد کارنیکای تلقیح شده در استان همدان و آموزش تلقیح مصنوعی ملکه زنبور عسل گردیدیم. که نهایتا” در نیمه دوم سال 1391 واردات اسپرم زنبور عسل را هم ممنوع فرمودند!. ولی ما بانک ژنتیکی
بسیار قوی و با کیفیتی را تشکیل داده بودیم

از این به بعد موافقتها و مخالفتها شروع شد تا به امروز.تنها وسیله داوام و پیشرفت شرکت و موسسه بنده رضایت کامل زنبوردادان از تولیدات ما می باشد. وگرنه در همان اوایل کار شروع نکرده مثل خیلی ها از دور خارج شده بودیم یا خارجمان می کردند.خوشبختانه با ارتقاع بیش از 100% محصول زنبورستانهای تحت پوشش مان  نسبت به زنبورستانهای بومی توانستیم حتی مخالفان را قانع کنیم که از تجربه موفق کشور آلمان باید استفاده نمایند . شما بزرگواران میتوانید اطلاعات بیشتری در مورد نژاد کارنیکا درقسمت اطلاعات بیشتر سایت شرکت تلقیح مصنوعی ملکه زنبور عسل الوند  لینک نژاد کارنیکا بدست آورید.

: تعداد ملکه  تولید شده و تلقیح شده در سال 94

شرکت ما در کنار کار تولید دستگاه تلقیح مصنوعی ملکه زنبور عسل و ارائه خدمات آموزشی در این زمینه توانست با کمک جمعی از کارآموزان دورهای قبل که در بخش پر کردن کندوچه ها و تولید ملکه باکره از لاینهای مادری ما را یاری نمودند ، تعداد 1606 عدد ملکه تلقیح شده و چک شده لاین مادری تحویل دهیم. در مجموع میانگین موفقیت در تلقیح مصنوعی 89% محاسبه گردید

نمایی از کندوچه های فعال در موسسه:

طی تماس تلفنی که یکماه بعد از تحویل ملکه ها با متقاضیان داشتیم از تعداد 1606 عدد ملکه تحویل داده شده در بهار سال 94 تعداد 82 عدد بعد از معرفی دیرتر از 9 روز تخمگذاری را شروع کردند که این موضوع بستگی کامل به روند پذیرش ملکه از سوی کلنی دارد و تعداد 15 عدد هم بعد از مدتی فعالیت تخمگذاری پراکنده از خود نشان دادند که همگی ملکه ها تعویض گردیدند. حتی  ملکه هایی که نژاد تولید شده آنها یک دست نبود بدون دریافت هزینه جایگزین شدند . تمام تلاش ما رضایت واقعی زنبورداران و مشتریان محترممان می باشد.              با سپاس و احترام علی عطائیان