دستگاه پولک زن

 :دستگاه پولک زن شان های زنبور عسل

شماره ثبت اختراع : ۶۹۷۹۵

این محصول شرکت الوند که در تاریخ  ۱۹/۲/۱۳۹۰  ثبت اختراع گردیده است، در حال حاضر به تولید انبوه رسیده  که سهمی بسیارمهم در کاهش حجم کار برداشت عسل در زنبورستانها ایفا خواهد کرد. توجه داشته باشید که با استفاده از چنگال یا کارد پولک زن، به غیر از اینکه حجم کار کارگری زیادی را در بر دارد.  به خاطر رطوبتی که برای گرم  کردن چنگال یا غیره استفاده می شود، کیفیت عسل را تحت  تاثیر منفی قرار داده و از این گذشته باعث تخریب بیش از مقدار لازم سطح شان خواهد گردید.با توجه به اینکه ما باید یک روی شان را از بالا به پایین بر روی تیغه هدایت کنیم، این امر بیشتر از یک دقیقه طول نمی کشد و آن وقت روی دیگر قاب که در مجموع می توان هر دو دقیقه یک شان را  پولک برداری  نمود. این دستگاه قابلیت لکه گیری را حتی در حجم کم دارد. با  طراحی نمودن یک صافی استیل در وسط  وان دستگاه ، کلیه پولکهای گرفته شده از عسل جدا خواهد شد و به قسمت مخزن دستگاه هدایت شده و از شیر تخلیه خاج می گردد. برق مورد نیاز دستگاه برق شهری می باشد و به راحتی می توان از یک موتور برق نیز بهره گیری نمود.

هر گونه کپی برداری از این طرح پیگرد قانونی دارد!!!

قیمت : 15/500/000 ریال

امیدوارم با استفاده از امکانات زنبورداری صنعتی بتوانید گامی بلند در خصوص کاهش هزینه ها و افزایش سطح درآمد زنبورستانها بردارید.                 با سپاس عطائیان.