ارتباط با ما

:ارتباط با ما

آدرس زنبورستان : همدان – کیلومتر چهار جادهٔ ملایر کوی سنگستان- خیابان سعدی- بن بست الوند

شرکت تلقیح مصنوعی ملکهٔ زنبور عسل الوند پلاک 518.

تلفن/فاکس شرکت :                  08134325755 

تلفن همراه داخل ایران :       09183070379 

تلفن همراه داخل آلمان   :    004917661131814

آدرس سایت:           www.talghihe-malekeh.com 

                                                              www.talghihe-malekeh.com                              

آدرس ایمیل:            ali.ataeian@talghihe-malekeh.com

آدرس ایمیل همکاران در شرکت : 

                              info@talghihe-malekeh.com

                                           contact@talghihe-malekeh.com                              


شما میتوانید با هماهنگی قبلی از زنبورستان من که واقع در استان همدان – کیلومتر چهارم جادهٔ ملایر – در کوی سنگستان می باشد بازدید بعمل آورید که این باعث افتخار ماست.

 این سایت و ایستگاه تلقیح مصنوعی هیچ گونه شعبه و نمایندگی دیگری ندارد !