:  ليست قیمتها *

  مبلغ به ریال

تعداد یک عدد

نوع کالا

۸۵/۰۰۰/۰۰۰

دستگاه کامل 102 دستگاه بصورت کامل بدون هزینه آموزش مدل

۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰

دستگاه کامل با آموزش گروهی  102دستگاه بصورت کامل با هزینه آموزش مدل 
۵/۰۰/۰۰۰

یک ست کامل
co2دستگاه کنترل گاز بیهوشی دیجیتال

۲۰/۰۰۰/۰۰۰

 آموزش گروهی یا بصورت خصوصی  هزینه آموزش تکنیک تلقیح مصنوعی

۲/۵۰۰/۰۰۰

از هر کدام یک عدد
       یک ست کامل قلاب نیش گیر  و قلاب شکمی  

۱/۰۰۰/۰۰۰

 با کیفیت بالا ازکشور آلمان  سر سرنگ تلقیح فقط برای کارآموزان شرکت
۴۰۰/۰۰۰ یک عدد
قلاب شکمی
۲/۲۰۰/۰۰۰ یک عدد
سیستم حلقه نیش گیر (فقط سری آن)

۳/۵۰۰/۰۰۰

داخل کندوچه ارسال 1 قابی        ملکه تلقیح شده از نژاد خالص و اصلاح شده  
  به منظور استفاده لاین مادری  
!!!نداریم 
داخل قفسک   ملکه از نژاد اصلاح شده ولی بارور شده به  
صورت طبیعی در شرایط خاص 
۱۲۰/۰۰۰
یک عدد بدون هزینه پست

کتاب تلقیح مصنوعی ملکه زنبور عسل را چگونه با موفقیت انجام دهید.     تالیف علی عطائیان
۱/۴۰۰/۰۰۰ یک کارتن ۲۰ عددی دستگاه تبخیر اسید فرمیک با هزینه ارسال

متقاضیان محترم : در مورد سفارش محصولات باید عنایت فرموده و حداقل  از مدتها جلوتر هماهنگیهای لازم را انجام  دهید. عقد قرارداد  به منظور مشخص نمودن  تاریخ  شروع و  رزرو شرکت در کلاسهای  آموزشی می - باشد. لیست سفارش ملکه های تلقیح شده تحویلی در سال 97 بسته شده خواهشا اصرار نفرمایید . 96/12/5  با سپاس عطائیان