: ارتباط با ما *

آدرس زنبورستان : همدان - کیلومتر چهار جادهٔ ملایر - ابتدای کوی سنگستان - نرسیده به درمانگاه سمیعی،

شرکت تلقیح مصنوعی ملکهٔ زنبور عسل الوند.

تلفن/فاکس شرکت :                  08134325755 

تلفن همراه داخل ایران :            09183070379 

تلفن همراه داخل آلمان   :    004917661131814 

آدرس سایت:           www.talghihe-malekeh.com 

                                                              www.talghihe-malekeh.com                                           

آدرس ایمیل:                           ali.ataeian@talghihe-malekeh.com

آدرس ایمیل همکاران در شرکت :       info@talghihe-malekeh.com 

                                           contact@talghihe-malekeh.com          


شما میتوانید با هماهنگی قبلی از زنبورستان من که واقع در استان همدان - کیلومتر چهارم جادهٔ ملایر - در کوی سنگستان می باشد بازدید بعمل آورید که این باعث افتخار ماست.

 * این سایت و ایستگاه تلقیح مصنوعی هیچ گونه شعبه و نمایندگی دیگری ندارد !